synonim bezcelowość

odm. bezcelowość, bezcelowości, bezcelowościach, bezcelowościami, bezcelowością, bezcelowościom