synonim bezinteresowność

odm. bezinteresowność, bezinteresowności, bezinteresownościach, bezinteresownościami, bezinteresownością, bezinteresownościom