synonim bezsenny

odm. bezsenny, bezsenna, bezsenną, bezsenne, bezsennego, bezsennej, bezsennemu, bezsenni, bezsennie, bezsennych, bezsennym, bezsennymi, niebezsenna, niebezsenną, niebezsenne, niebezsennego, niebezsennej, niebezsennemu, niebezsenni, niebezsennie, niebezsenny, niebezsennych, niebezsennym, niebezsennymi