synonim bezwyznaniowość

odm. bezwyznaniowość, bezwyznaniowości, bezwyznaniowościach, bezwyznaniowościami, bezwyznaniowością, bezwyznaniowościom