synonim bigotka

odm. bigotka, bigotce, bigotek, bigotkach, bigotkami, bigotką, bigotkę, bigotki, bigotko, bigotkom