synonim biznes

odm. biznes partner, biznes partnera, biznes partnerach, biznes partnerami, biznes partnerem, biznes partnerom, biznes partnerowi, biznes partnerów, biznes partnery, biznes partnerze, biznes partnerzy