synonim blizna

odm. blizna, blizn, bliznach, bliznami, blizną, bliznę, blizno, bliznom, blizny, bliźnie