synonim boisko

odm. boisko, boisk, boiska, boiskach, boiskami, boiskiem, boiskom, boisku