synonim brakuje

odm. brakować, brakowało, brakowałoby, brakuje