synonim brunatny

odm. brunatny, brunatna, brunatną, brunatne, brunatnego, brunatnej, brunatnemu, brunatni, brunatnie, brunatno, brunatnych, brunatnym, brunatnymi, niebrunatna, niebrunatną, niebrunatne, niebrunatnego, niebrunatnej, niebrunatnemu, niebrunatni, niebrunatnie, niebrunatno, niebrunatny, niebrunatnych, niebrunatnym, niebrunatnymi