synonim całkowicie

odm. całkowity, całkowici, całkowicie, całkowita, całkowitą, całkowite, całkowitego, całkowitej, całkowitemu, całkowitych, całkowitym, całkowitymi, niecałkowici, niecałkowicie, niecałkowita, niecałkowitą, niecałkowite, niecałkowitego, niecałkowitej, niecałkowitemu, niecałkowity, niecałkowitych, niecałkowitym, niecałkowitymi