synonim ekscytacja

odm. ekscytacja, ekscytacjach, ekscytacjami, ekscytacją, ekscytacje, ekscytację, ekscytacji, ekscytacjo, ekscytacjom, ekscytacyj