synonim hipermarket

odm. hipermarket, hipermarkecie, hipermarketach, hipermarketami, hipermarketem, hipermarketom, hipermarketowi, hipermarketów, hipermarketu, hipermarkety