synonim horrendalnie

odm. horrendalny, horrendalna, horrendalną, horrendalne, horrendalnego, horrendalnej, horrendalnemu, horrendalni, horrendalnie, horrendalnych, horrendalnym, horrendalnymi, niehorrendalna, niehorrendalną, niehorrendalne, niehorrendalnego, niehorrendalnej, niehorrendalnemu, niehorrendalni, niehorrendalnie, niehorrendalny, niehorrendalnych, niehorrendalnym, niehorrendalnymi