synonim humanistyczny

odm. humanistyczny, humanistyczna, humanistyczną, humanistyczne, humanistycznego, humanistycznej, humanistycznemu, humanistyczni, humanistycznie, humanistycznych, humanistycznym, humanistycznymi, niehumanistyczna, niehumanistyczną, niehumanistyczne, niehumanistycznego, niehumanistycznej, niehumanistycznemu, niehumanistyczni, niehumanistycznie, niehumanistyczny, niehumanistycznych, niehumanistycznym, niehumanistycznymi