synonim kafel

odm. kafel, kafla, kaflach, kaflami, kafle, kaflem, kafli, kaflom, kaflowi, kaflu