synonim katar

odm. katar, katarach, katarami, katarem, katarom, katarowi, katarów, kataru, katary, katarze