synonim katastrofalny

odm. katastrofalny, katastrofalna, katastrofalną, katastrofalne, katastrofalnego, katastrofalnej, katastrofalnemu, katastrofalni, katastrofalnie, katastrofalnych, katastrofalnym, katastrofalnymi, niekatastrofalna, niekatastrofalną, niekatastrofalne, niekatastrofalnego, niekatastrofalnej, niekatastrofalnemu, niekatastrofalni, niekatastrofalnie, niekatastrofalny, niekatastrofalnych, niekatastrofalnym, niekatastrofalnymi