synonim kierunek pionowy

odm. pionowy, niepionowa, niepionową, niepionowe, niepionowego, niepionowej, niepionowemu, niepionowi, niepionowo, niepionowy, niepionowych, niepionowym, niepionowymi, pionowa, pionową, pionowe, pionowego, pionowej, pionowemu, pionowi, pionowo, pionowych, pionowym, pionowymi