synonim kil

odm. kil, kila, kilach, kilami, kile, kilem, kilom, kilowi, kilów, kilu