synonim koordynata

odm. koordynata, koordynacie, koordynat, koordynatach, koordynatami, koordynatą, koordynatę, koordynato, koordynatom, koordynaty