synonim krytykancki

odm. krytykancki, krytykanccy, krytykancka, krytykancką, krytykanckich, krytykanckie, krytykanckiego, krytykanckiej, krytykanckiemu, krytykanckim, krytykanckimi, krytykancku, niekrytykanccy, niekrytykancka, niekrytykancką, niekrytykancki, niekrytykanckich, niekrytykanckie, niekrytykanckiego, niekrytykanckiej, niekrytykanckiemu, niekrytykanckim, niekrytykanckimi