synonim kubek

odm. kubek, kubka, kubkach, kubkami, kubki, kubkiem, kubkom, kubkowi, kubków, kubku