synonim kuglarski

odm. kuglarski, kuglarscy, kuglarska, kuglarską, kuglarskich, kuglarskie, kuglarskiego, kuglarskiej, kuglarskiemu, kuglarskim, kuglarskimi, kuglarsku, niekuglarscy, niekuglarska, niekuglarską, niekuglarski, niekuglarskich, niekuglarskie, niekuglarskiego, niekuglarskiej, niekuglarskiemu, niekuglarskim, niekuglarskimi