synonim mandat

odm. mandat, mandacie, mandatach, mandatami, mandatem, mandatom, mandatowi, mandatów, mandatu, mandaty