synonim mediacyjny

odm. mediacyjny, mediacyjna, mediacyjną, mediacyjne, mediacyjnego, mediacyjnej, mediacyjnemu, mediacyjni, mediacyjnych, mediacyjnym, mediacyjnymi, niemediacyjna, niemediacyjną, niemediacyjne, niemediacyjnego, niemediacyjnej, niemediacyjnemu, niemediacyjni, niemediacyjny, niemediacyjnych, niemediacyjnym, niemediacyjnymi