synonim mrok

odm. mrok, mrokach, mrokami, mroki, mrokiem, mrokom, mrokowi, mroków, mroku