synonim nasenny

odm. nasenny, nasenna, nasenną, nasenne, nasennego, nasennej, nasennemu, nasenni, nasennie, nasennych, nasennym, nasennymi, nienasenna, nienasenną, nienasenne, nienasennego, nienasennej, nienasennemu, nienasenni, nienasennie, nienasenny, nienasennych, nienasennym, nienasennymi