synonim oblec się

odm. oblec, nieoblegnięci, nieoblegnięcia, nieoblegnięciach, nieoblegnięciami, nieoblegnięciem, nieoblegnięciom, nieoblegnięciu, nieoblegnięć, nieoblegnięta, nieoblegniętą, nieoblegnięte, nieoblegniętego, nieoblegniętej, nieoblegniętemu, nieoblegnięty, nieoblegniętych, nieoblegniętym, nieoblegniętymi, nieoblężeni, nieoblężenia, nieoblężeniach, nieoblężeniami, nieoblężeniem, nieoblężeniom, nieoblężeniu, nieoblężeń, nieoblężona, nieoblężoną, nieoblężone, nieoblężonego, nieoblężonej, nieoblężonemu, nieoblężony, nieoblężonych, nieoblężonym, nieoblężonymi, oblegli, oblegliby, obleglibyście, obleglibyśmy, oblegliście, oblegliśmy, obległ, obległa, obległaby, obległabym, obległabyś, obległam, obległaś, obległby, obległbym, obległbyś, obległem, obległeś, obległo, obległoby, obległszy, obległy, obległyby, obległybyście, obległybyśmy, obległyście, obległyśmy, oblegną, oblegnę, oblegnie, oblegniecie, oblegniemy, oblegniesz, oblegnięci, oblegnięcia, oblegnięciach, oblegnięciami, oblegnięciem, oblegnięciom, oblegnięciu, oblegnięć, oblegnięta, oblegniętą, oblegnięte, oblegniętego, oblegniętej, oblegniętemu, oblegnięty, oblegniętych, oblegniętym, oblegniętymi, oblegnij, oblegnijcie, oblegnijcież, oblegnijmy, oblegnijmyż, oblegnijże, oblężeni, oblężenia, oblężeniach, oblężeniami, oblężeniem, oblężeniom, oblężeniu, oblężeń, oblężona, oblężoną, oblężone, oblężonego, oblężonej, oblężonemu, oblężono, oblężony, oblężonych, oblężonym, oblężonymi