synonim oburzony

odm. oburzony, nieoburzeni, nieoburzona, nieoburzoną, nieoburzone, nieoburzonego, nieoburzonej, nieoburzonemu, nieoburzony, nieoburzonych, nieoburzonym, nieoburzonymi, oburzeni, oburzona, oburzoną, oburzone, oburzonego, oburzonej, oburzonemu, oburzonych, oburzonym, oburzonymi