synonim ojczysty

odm. ojczysty, nieojczysta, nieojczystą, nieojczyste, nieojczystego, nieojczystej, nieojczystemu, nieojczysty, nieojczystych, nieojczystym, nieojczystymi, nieojczyści, ojczysta, ojczystą, ojczyste, ojczystego, ojczystej, ojczystemu, ojczystych, ojczystym, ojczystymi, ojczyści