synonim pogodny

odm. pogodny, niepogodna, niepogodną, niepogodne, niepogodnego, niepogodnej, niepogodnemu, niepogodni, niepogodnie, niepogodny, niepogodnych, niepogodnym, niepogodnymi, pogodna, pogodną, pogodne, pogodnego, pogodnej, pogodnemu, pogodni, pogodnie, pogodnych, pogodnym, pogodnymi