synonim poprzedzający

odm. poprzedzający, niepoprzedzająca, niepoprzedzającą, niepoprzedzające, niepoprzedzającego, niepoprzedzającej, niepoprzedzającemu, niepoprzedzający, niepoprzedzających, niepoprzedzającym, niepoprzedzającymi, poprzedzająca, poprzedzającą, poprzedzające, poprzedzającego, poprzedzającej, poprzedzającemu, poprzedzających, poprzedzającym, poprzedzającymi