synonim przemysł piekarniczy

odm. nabiałowo-piekarniczy, nabiałowo-piekarnicza, nabiałowo-piekarniczą, nabiałowo-piekarnicze, nabiałowo-piekarniczego, nabiałowo-piekarniczej, nabiałowo-piekarniczemu, nabiałowo-piekarniczych, nabiałowo-piekarniczym, nabiałowo-piekarniczymi