synonim regresywny

odm. regresywny, nieregresywna, nieregresywną, nieregresywne, nieregresywnego, nieregresywnej, nieregresywnemu, nieregresywni, nieregresywny, nieregresywnych, nieregresywnym, nieregresywnymi, regresywna, regresywną, regresywne, regresywnego, regresywnej, regresywnemu, regresywni, regresywnych, regresywnym, regresywnymi