synonim renoma

odm. renoma, renom, renomach, renomami, renomą, renomę, renomie, renomo, renomom, renomy