synonim rozdział

odm. rozdział, rozdziale, rozdziałach, rozdziałami, rozdziałem, rozdziałom, rozdziałowi, rozdziałów, rozdziału, rozdziały