synonim samokrytyka

odm. samokrytyka, samokrytyce, samokrytyk, samokrytykach, samokrytykami, samokrytyką, samokrytykę, samokrytyki, samokrytyko, samokrytykom