synonim sprzężony

odm. sprzężony, niesprzężeni, niesprzężona, niesprzężoną, niesprzężone, niesprzężonego, niesprzężonej, niesprzężonemu, niesprzężony, niesprzężonych, niesprzężonym, niesprzężonymi, sprzężeni, sprzężona, sprzężoną, sprzężone, sprzężonego, sprzężonej, sprzężonemu, sprzężonych, sprzężonym, sprzężonymi