synonim styczny

odm. styczny, niestyczna, niestyczną, niestyczne, niestycznego, niestycznej, niestycznemu, niestyczni, niestycznie, niestyczny, niestycznych, niestycznym, niestycznymi, styczna, styczną, styczne, stycznego, stycznej, stycznemu, styczni, stycznie, stycznych, stycznym, stycznymi