synonim termin zawity

odm. zawity, niezawici, niezawita, niezawitą, niezawite, niezawitego, niezawitej, niezawitemu, niezawity, niezawitych, niezawitym, niezawitymi, zawici, zawita, zawitą, zawite, zawitego, zawitej, zawitemu, zawitych, zawitym, zawitymi