synonim testator

odm. testator, testatora, testatorach, testatorami, testatorem, testatorom, testatorowi, testatorowie, testatorów, testatory, testatorze, testatorzy