synonim totalitarny

odm. totalitarny, nietotalitarna, nietotalitarną, nietotalitarne, nietotalitarnego, nietotalitarnej, nietotalitarnemu, nietotalitarni, nietotalitarnie, nietotalitarny, nietotalitarnych, nietotalitarnym, nietotalitarnymi, totalitarna, totalitarną, totalitarne, totalitarnego, totalitarnej, totalitarnemu, totalitarni, totalitarnie, totalitarnych, totalitarnym, totalitarnymi