synonim uwięzić

odm. uwięzić, nieuwięzieni, nieuwięzienia, nieuwięzieniach, nieuwięzieniami, nieuwięzienie, nieuwięzieniem, nieuwięzieniom, nieuwięzieniu, nieuwięzień, nieuwięziona, nieuwięzioną, nieuwięzione, nieuwięzionego, nieuwięzionej, nieuwięzionemu, nieuwięziony, nieuwięzionych, nieuwięzionym, nieuwięzionymi, uwięzi, uwięzicie, uwięzieni, uwięzienia, uwięzieniach, uwięzieniami, uwięzienie, uwięzieniem, uwięzieniom, uwięzieniu, uwięzień, uwięzili, uwięziliby, uwięzilibyście, uwięzilibyśmy, uwięziliście, uwięziliśmy, uwięził, uwięziła, uwięziłaby, uwięziłabym, uwięziłabyś, uwięziłam, uwięziłaś, uwięziłby, uwięziłbym, uwięziłbyś, uwięziłem, uwięziłeś, uwięziło, uwięziłoby, uwięziły, uwięziłyby, uwięziłybyście, uwięziłybyśmy, uwięziłyście, uwięziłyśmy, uwięzimy, uwięziona, uwięzioną, uwięzione, uwięzionego, uwięzionej, uwięzionemu, uwięziono, uwięziony, uwięzionych, uwięzionym, uwięzionymi, uwięzisz, uwięziwszy, uwięź, uwięźcie, uwięźcież, uwięźmy, uwięźmyż, uwięźże, uwiężą, uwiężę