synonim wspaniale

odm. wspaniały, niewspaniale, niewspaniali, niewspaniała, niewspaniałą, niewspaniałe, niewspaniałego, niewspaniałej, niewspaniałemu, niewspaniały, niewspaniałych, niewspaniałym, niewspaniałymi, wspaniale, wspaniali, wspaniała, wspaniałą, wspaniałe, wspaniałego, wspaniałej, wspaniałemu, wspaniałych, wspaniałym, wspaniałymi