synonim zabobon

odm. zabobon, zabobonach, zabobonami, zabobonem, zabobonie, zabobonom, zabobonowi, zabobonów, zabobonu, zabobony