synonim zorany

odm. zorany, niezorana, niezoraną, niezorane, niezoranego, niezoranej, niezoranemu, niezorani, niezorany, niezoranych, niezoranym, niezoranymi, zorana, zoraną, zorane, zoranego, zoranej, zoranemu, zorani, zoranych, zoranym, zoranymi