synonim agnostyk

odm. agnostyk, agnostycy, agnostyka, agnostykach, agnostykami, agnostyki, agnostykiem, agnostykom, agnostykowi, agnostyków, agnostyku