synonim allochtoniczny

odm. allochtoniczny, allochtoniczna, allochtoniczną, allochtoniczne, allochtonicznego, allochtonicznej, allochtonicznemu, allochtoniczni, allochtonicznych, allochtonicznym, allochtonicznymi, nieallochtoniczna, nieallochtoniczną, nieallochtoniczne, nieallochtonicznego, nieallochtonicznej, nieallochtonicznemu, nieallochtoniczni, nieallochtoniczny, nieallochtonicznych, nieallochtonicznym, nieallochtonicznymi