synonim anty

odm. anty-Platon, anty-Platona, anty-Platonem, anty-Platonie, anty-Platonowi